Maklumat Pelayanan Publik

image


Maklumat Pelayanan Publik

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan dan memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati Maklumat Pelayanan Publik ini, kami siap menerima sanksi sesuai  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"